среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachetki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia PCV na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy przewidywane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий